Uudised ja teated

Tartu Pereliidu Üldkoosolek 25.11.2015.a. kell 18.00

Published: Tuesday, 17 November 2015
Written by Kati Kuusik

Tartu Pereliidu Üldkoosolek toimub 25.11.2015.a. kell 18.00 Staadioni 48 Tartu Pereliidu ruumides.

Üldkoosoleku päevakord:
1. 2016.a. Tartu Pereliidu tegevuskava
2. 2015.a. jõulupidu
3. Jooksvad küsimused

Kui pere esindaja ei saa osaleda Üldkoosolekul, võib juhatusele esitada volituse, kus on välja toodud nii volitaja kui volitatav isik. Volituse võib esitada kohapeal paberkandjal või e-posti teel.

Palume aktiivset osavõttu!

Isadepäev TÜ Rockiga

Published: Monday, 02 November 2015
Written by Kati Kuusik

Tublid isad ja nende pered!

Nagu tavaks saanud, tähistame isadepäeva ühise sündmusega.
Sel aastal teeme seda sportlikult ja tegevust jagub lausa kaheks päevaks :)
 
Alustame reede, 6. novembri õhtul kell 19:00. Siis on kõikidel spordi- ja korvpallisõpradel võimalus tulla kaasa elama TÜ Rock ja Audentes Eesti Meistriliiga mängule TÜ spordihoones.
TÜ Rock korvpallimeeskond kutsub kõiki meie liikmeid mängule TASUTA!
 
 
Tegevused jätkuvad laupäeval, 7. novembril kell 11:00 - 12:30 TÜ spordihoones, kus isa ja poeg Gert ja Kristjan Kullamäe viivad läbi korvpallielementidega võistlusi ja mänge. Kindlasti tulevad ka viskevõistlused.
Samuti osalevad TÜ Rock mängijad ( kes täpselt jäägu esialgu üllatuseks :) )
 
Riietusruumid on meile avatud kella 10:30-st alates. Peale väsitavat trenni on ka kehakosutus.
 
OSALEMISTINGIMUSED
 
Palun anna oma osalemisest kindlasti teada hiljemalt 3. novembriks.
 
Osalemistasu (laupäeva, 7. novembri üritusel) on 5 eurot pere kohta ja see peab olema makstud hiljemalt 4. novembri õhtuks. Reedesel mängul saab osaleda tasuta!
 
Info ja ajakava ning osalevate TÜ Rocki ja ka Eesti tütarlastekoondise liikmete täpsustusi saadame jooksvalt. Samuti tuleb info meie Facebooki kontole.
 
Teata kindlasti eraldi, kas osaled mõlemal päeval või ainult ühel ja sel juhul mis päeval!
 
 

Huvikoolituse toetuste avalduste esitamine

Published: Thursday, 10 September 2015
Written by Kati Kuusik

http://www.lasterikkad.ee/laste-arenguvoimaluste-toetamine/huvikooli-ringitasude-toetus/

1.    Huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes. Koolilapseks loetakse päevases õppes õppivat kuni 26 aastast (k.a.) noor.
2.    Taotluste esitamise tähtajad on 01.03.2015.a. ning 01.10.2015.a.
3.    Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus ning huvitegevuse pakkuja tõend mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.
4.    Dokumendid tuleb saata aadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toetuse suurus
5.    Toetust võib taotleda iga lapse kuni kahes huvitegevuses osalemiseks.
6.    2015 aasta kevadperioodil  toetakse igat huvitegevust kolme kuu ringitasu maksmisega, kusjuures maksimaalne toetussumma ühe lapse kohta kokku on 100 eurot.
7.    Sügisperioodi toetuse pikkus kuudes ning maksimaalne toetussumma sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside suurusest.
8.    Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
9.    Huvikoolituse toetust ei maksta võõrkeele ringide, koduõppe ning õppevahendite rentimise eest.

Taotluste hindamine
10.    Saabunud lapsevanema või hooldaja taotlust ning huvikooli tõendit  menetleb selleks loodud komisjon.
11.    Taotluste hindamisel lähtub komisjon kahest perioodist:  1. märts – 31. mai ning 01. oktoober – 31. detsember. Esimesel perioodil hilinenud taotlused ei kuulu rahuldamisele teisel perioodil.
12.    Huvikoolituse toetus kantakse otse huviharidust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
13.    Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 01. aprill ja 01.detsember 2015.a.

Küsimustik: Perede eluolu kohta

Published: Monday, 26 October 2015
Written by Kati Kuusik

KÜSIMUSTIK

Euroopa Lasterikaste Perede Konföderatsioon koostöös Stockholmi Ülikooliga on välja töötanud uuringu mis käsitleb suurte perede eluolu Euroopas. Projekt on finantseeritud Euroopa Liidu seitsmendast raamprogrammist.

Küsimustik on anonüümne ja vastamiseks kulub orienteeruvalt 15 minutit. Teie vastused võimaldavad hinnata olemasoleva perepoliitika sobivust ning on aluseks konstruktiivsema perepoliitika kujundamisele nii Eestis kui Euroopas.

Küsimustiku koostamisel on arvestatud erinevate Euroopa riikide perepoliitilist olukorda, mistõttu võib olla osadele küsimustele keeruline vastata. Palume teie mõistvat suhtumist.

Palume teil täita juuresolev küsimustik siin http:/www.surveygizmo.com/s3/2056112/The-Conditions-of-Large-Families-in-Europe

Euroopa Lasterikaste Perede Konföderatsiooni nimel

Aage Õunap

Rat Race Heategevusfond avas 2015a vooru

Published: Thursday, 10 September 2015
Written by Kati Kuusik

RatRace Heategevusfond avas uue vooru. Eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks vajalikke finantsvõimalusi. JCI Estonia heategevusfondi rahastus tuleb heategevusjooksu Rat Race raames kogutud osavõtumaksudest. Stipendiumi on võimalik taotleda peredel, kus kasvamas vähemalt neli kuni 26 aastast õppivat  last/ noort. Stipendium on mõeldud kuni 17 aastaste (k.a) laste huvihariduse ja mitmekülgse arengu toetamiseks. Stipendiumi on võimalik taotleda vajaliku varustuse, mõne instrumendi või tehnilise vahendi, vajalike tarvikute soetamiseks tehtavate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.  Uuri stipendiumi maksmise korda ning täida vajalik taotlus  SIIN