Uudised ja teated

Tartu Pereliidu emadepäev

Published: Monday, 02 May 2016
Written by Kati Kuusik

Emadepäeva piknik toimub sel aastal Tartu Botaanikaaias 15. mail kell 11.00-14.00 (kõik võivad muidugi ka pikemalt sinna jalutama jääda). Peale pikniku plaanis ka giidiga ekskursioon ja mängud. Osalustasu nagu ikka 5 eurot pere kohta. Palume registreeruda hiljemalt 6. maiks, osalustasu tasuda liidu kontole 10. maiks.

15-17 juulil 2016 XXI Suvekool

Published: Monday, 02 May 2016
Written by Kati Kuusik

15-17 juulil 2016 toimub Lääne-Virumaa Lasterikaste Perede Ühenduse eestvedamisel XXI Suvekool. Kohtade arv piiratud, registreeruda ning tasuda Tartu Pereliidu kontole.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esti Lasterikaste PeredeLiit sai 20-aastaseks!

Published: Monday, 07 March 2016
Written by Kati Kuusik

Eesti Lasterikaste Perede Liit sai 20-aastaseks!

“Lasterikkus – tõeline rikkus”, just selle moto järgi on Eesti Lasterikaste Perede Liit tegutsenud paarkümmend aastat. Meie hetked said kokku lõimitud 5 märtsil, Pärnus Endla teatris.

Juubelisünnipäev toimus Pärnus põhjusega, et just seal asutati 20 aastat tagasi ELPL. Ligi 600 külalist: liikmed ja töötajad, toetajad ja sõbrad, kogunesid Endla teatrisse, et koos meisterdada sel puhul Eesti suurim küpsisetort, mis sisaldas 7776 ...küpsist ja 70 kg piimatooteid ning mis peo lõpus ühiselt ära söödi. Lisaks vaadati etendust “Peeter Paan” ning päev lõppes Tervise Paradiisi veekeskuse ühiskülastusega.

Päeva õnnestumisele aitasid kaasa mitmed inimesed ning ettevõtted, keda soovime siiralt tänada:

Margit Buht, Teevi Künnap, Mati Buht, Rein Künnap, Ene Sumre , Katrin Ojala, Kaidi Raid, Ilona Palmsaar, Melita Škljar, Timo Päästel, Eve Kuldsaar, Saima Jakobson, Pille-Riin Roots, Jarko Künnap, Maarjalis Buht, Pille Kuldsaar, Liisa Sammelselg, Elli Vendla, Riina Paavo, Anne-Mai Piir, Geily Orumets, Tõnis Tuuder, Siim Kristjan Pariis, Merle Pürje, Auli Õnne-Vainaru, Hiie Kingisepp.

Kommivabrik Kalev , Pärnu Linnavalitsus, Tervise Paradiis, Endla teater, Rõngu Mahlad, AS Tere, Aitan Lapsi Heategevusfond, Sotsiaalministeerium.

Lisaks suur tänu kõikidele asutajaliikmetele, endistele ja praegustele juhatuse liikmetele ning liikmesorganisatsioonide eestvedajatele.

http://www.lasterikkad.ee/eesti-lasterikaste-perede-liit-20/

Suurperepäev Vembu-Tembumaal

Published: Monday, 02 May 2016
Written by Kati Kuusik

28. mail toimub Vembu-Tembumaal traditsiooniline Suurperepäev, et tunnustada suurperesid kes on tublid, töökad ja oma tegemistes paljudele väiksematelegi peredele eeskujuks ning pakkuda üks elamuste rohke ja meeldejääv üritus. Seitsmendat korda anname välja tunnustusauhinda „Aasta Suurpere” ning avatud on omaloomingu lava. Omaloomingu lavale on oodatud etteastetega nii noored kui lapsevanemad. Selleks palume teada anda This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

 Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt välja antav ning Bigbanga poolt toetatav „Aasta Suurpere“ aunimetus omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest töökale ning eeskujulikule Eesti suurperele, kus kasvab vähemalt neli last.
Sel aastal on korraldajad vahetanud Suurperepäeva asukohta, et pakkuda vaheldust osalevatele peredele.

 Üritusele registreerimine toimub läbi piirkondliku liikmes organisatsiooni. Osalustasu 6 eurot inimene, pisipõnnid tasuta (2 aastased k.a.). Osalustasu sisaldab sissepääsu Vembu-Tembumaale, programmi ning toitlustust.

Registreerimine on avatud 15.maini. Osalemiseks palun kirjutage meile (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) meili pere nimi, osalevate täiskasvanute, laste ja alla 2 a. laste arv ning pere meiliaadress ja telefoni number.
Osalustasu palun kanda Tartu Pereliidu arvele, selgitusse pere nimi ja Suurperepäev.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lastega perede toimetulek ja heaolu on riigi prioriteet

Published: Friday, 19 February 2016
Written by Kati Kuusik

Sotsiaalkaitseminister: Lastega perede toimetulek ja heaolu on riigi prioriteet

 

Vaesus on raske igale perekonnale, igale leibkonnale ja riik peab tulema teatud sotsiaalsete riskide ilmnemisel appi. Oluline roll vaesuse leevendamisel on erinevatel riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt makstavatel sotsiaalsetel rahalistel toetustel, mis vähendasid oluliselt suhtelise vaesuse määra. 

Laste ja lastega perede toetamisel on suurim roll peretoetusel ja vanemahüvitisel. Statistikaameti avaldatud andmetest näeme, et sotsiaalsed toetused vähendasid 2014. aastal laste suhtelise vaesuse määra ligi 36% võrra. See tähendab, et sotsiaaltoetuste abil oli enam kui kolmandiku võrra vähem neid lapsi, kes elasid 2014. aastal suhtelises vaesuses. 

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on kuni 2019. aastani ette nähtud olulised muudatused, mis parandavad perekondade toimetulekut. Näiteks on esimese ja teise lapse toetus tõusnud praeguseks 50 euro peale – 2014. aastal oli see kõigest 19,18 eurot – ning tõuseb 55 euroni tuleval ja 60 euroni 2019. aastal. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus juba 100 eurot kuus. Tuleval aastal tekib juurde ka täiesti uus peretoetus: lasterikka pere toetus, mille suurus on kolme kuni kuut last kasvatavale perele 200 eurot ning 370 eurot seitsme ja enama lapsega peredele.

Kui veel 2013. aastal oli laste absoluutse vaesuse määr 10,1 protsenti, siis nende sammude koosmõjus võiks see näitaja väheneda seitsmele protsendile. Lõpptulemusena saab siht olla vaid üks: et mitte ükski Eesti laps ei peaks elama absoluutses vaesuses. 

Kurb tõsiasi on see, et 56 000 last ehk iga neljas Eesti laps kasvab üksikvanemaga perekonnas. See on majanduslikult kõige raskemas olukorras olev ühiskonnagrupp. Üksikvanematega kasvavate laste olukorra leevendamiseks käivitub 2017. aastast elatisabifondi skeem, et tagada elatisabi võlglaste lastele vähemalt 100 eurot elatist kuus.  

Samas näeme täna, et kõiki olemasolevaid abivahendeid ei kasutata täies ulatuses ära: kui võrdleme 2014. aastal suhtelises vaesuses elavate perede arvu vajaduspõhise peretoetuse taotlejatega, näeme, et vajaduspõhist peretoetust taotles alla veerandi abivajajatest. Vajaduspõhise peretoetuse määr on jõudnud 45 euroni ühe lapsega ning 90 euroni kahe ja enama lapsega perede puhul. Kohalikust omavalitusest toimetulekutoetust taotledes tasub lastega peredel kindlasti juurde küsida ka vajaduspõhise peretoetuse taotlemise võimaluste kohta.

Vaesusriski vähendamiseks ja vaesuse leevendamiseks on astutud veel mitmeid samme: 2016. aastast jõustus näiteks madalapalgaliste tulumaksutagastus ning toimetulekutoetuse tõstmine seniselt 90 eurolt 130 euroni. Esimest korda vastab toimetulekutoetus minimaalse toidukorvi maksumusele. Samuti on riik investeerinud lasteaiakohtade loomisesse, et nende puudumine ei saaks vanematele tööle naasmisel takistuseks. 2020. aastaks lisandub ligikaudu 1200 lapsehoiukohta.

Vähem oluline pole ka erivajadustega inimeste ja omastehoolduse olukorra leevendamine, et suurendada erivajadustega inimeste ning nende hooldajate võimalusi tööturul osaleda. Kuni 2020. aastani Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ette nähtud vahendid raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste pakkumiseks. Need toetavad ühelt poolt lapse heaolu ja teisalt vanema võimalust hoolduskoormust vähendada ja tööturul osaleda.

Riigi ülesanne on hoida omasid ja aidata täiendava sissetuleku ning vajalike teenustega järgi neid, kes üksi mingil põhjusel ei jaksa. Lastega pered on Eesti riigi tulevik ja seepärast on meie prioriteet igati toetada perede toimetulekut ja heaolu.